Gostyngiadau mewn ardrethi

Griffin-Island

Eiddo gwag

Gall fod yn rhaid i berchenogion eiddo annomestig gwag dalu trethi eiddo gwag sy'n 100 y cant o'r rhwymedigaeth arferol.

Bydd y rhwymedigaeth yn dechrau ar ôl i'r eiddo fod yn wag am 3 mis, neu yn achos ffatrïoedd a warysau gwag, ar ôl 6 mis.

Mae rhai mathau o eiddo wedi'u heithrio o drethi eiddo gwag, gan gynnwys:

 • y cyfnod eithrio cychwynnol o 3 neu 6 mis
 • adeiladau rhestredig
 • eiddo sydd wedi'i atal rhag cael ei feddiannu yn ôl y gyfraith
 • eiddo â gwerth ardrethol islaw £2,200 o 01/04/2008 ymlaen
 • eiddo â gwerth ardrethol islaw £15,000 o 01/04/2009 ymlaen
 • eiddo â gwerth ardrethol islaw £18,000 o 01/04/2010 ymlaen
 • eiddo â gwerth ardrethol islaw £2,600 o 01/04/2011 ymlaen

Small business rate relief

A permanent small business rate relief scheme was introduced in Wales from 1 April 2018.

Qualifying businesses

The scheme allows for the following relief:

Section A 

 • Most occupied properties with a rateable value of £6,000 or less are eligible for 100% relief - this means you won’t pay business rates on those properties
 • The rate of relief decreases from 100% to 0% for properties with a rateable value between £6,001 and £12,000.  Different rules apply to post offices and properties used wholly for child care by registered child care providers as explained below

Post offices and properties which include post offices

 • Those with a rateable value up to £9,000 will receive 100% relief
 • Those with a rateable value between £9,001 and £12,000 will receive 50% relief

Section B - registered child care premises

 • For registered child care premises used wholly for the purposes of child care, the rate of relief decreases from 100% to 0% for properties with a rateable value between £6,001and £20,500. 

How to apply

If the property you occupy has a rateable value of up to £12,000 and it falls within Section A above, small business rate relief is applied automatically to your bill so you do not need to apply.

If you think the property you occupy satisfies the criteria in Section B above, and you have not yet applied for relief, please email nndr@newport.gov.uk

Small business rates for multiple businesses

From 1 April 2018 changes to Welsh Government regulations limit the number of properties eligible for Small Business Rate Relief for multiple businesses.

Where a ratepayer is liable for more than two properties on a single local non-domestic rating list (the local list), and those properties meet only the rateable value conditions, the ratepayer will only receive relief for a maximum of two such properties.

The aim is to allow rate relief to be targeted to support small and local businesses rather than larger businesses or national chains.

Under Article 4 of the regulations, if a ratepayer is liable to pay business rates for more than two properties shown on the local Non-Domestic Rating list in each council area, which satisfy the rateable value conditions, the ratepayer must give notice of those properties to the council as soon as possible. 

It is the responsibility of the ratepayer to advise the council if they are currently receiving more than two instances of Small Business Rate Relief for any properties they are responsible for paying business rates on.

To report a change of circumstances please email nndr@newport.gov.uk 

Datblygiadau newydd gwag: cynllun rhyddhad ardrethi

(o 1 Hydref 2013)

Dyma gynllun gan Lywodraeth Cymru sy'n caniatáu i drethdalwr wneud cais am ryddhad ar gyfer strwythur newydd cymwys gwag sy'n destun ardrethi annomestig. Ystyr ‘newydd’ yw:

 • wedi'i gwblhau llai na 18 mis yn gynt, ac
 • wedi'i gwblhau ar neu ers 1 Hydref 2013 a chyn 1 Hydref 2016.

Gallai'r rhyddhad bara am y 18 mis cyntaf ar ôl cwblhau'r strwythur, ond bydd y cyfnod hwn yn cynnwys y cyfnod eithrio statudol 3 neu 6 mis sy'n cael ei ddisgrifio yn yr adran 'Eiddo Gwag' uchod.

Mae rheolau ‘de minimis’ Cymorth Gwladol yn berthnasol; darllenwch arweiniad Llywodraeth Cymru ar y Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnes ar gyfer Eiddo Newydd 2013 (pdf).

Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnes – Datblygiadau Newydd (pdf)

Elusennau

Mae gan elusennau cofrestredig a sefydliadau 'nid er elw' eraill hawl i ryddhad gorfodol o 80% yn yr ardrethi ar gyfer unrhyw eiddo annomestig sy'n cael ei ddefnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf at ddibenion elusennol.

Lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer Rhyddhad Gorfodol (pdf) 

Os nad oes gan sefydliadau hawl i ryddhad gorfodol, gallant wneud cais am ryddhad ardrethi yn ôl disgresiwn trwy gyflwyno datganiad ysgrifenedig gyda'r ffurflen gais. 

Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC)

Os bydd clwb chwaraeon wedi cofrestru fel Clwb Chwaraeon Amatur Cymunedol gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi, a chaiff ei ddefnyddio'n gyfan gwbl neu yn bennaf at ddibenion y clwb hwnnw neu glybiau cofrestredig eraill, mae ganddo hawl i ryddhad gorfodol o 80 y cant.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi 2016/17 ar gyfer Busnesau Bach 

Darllenwch gynllun rhyddhad ardrethi Llywodraeth Cymru o 1 Ebrill 2013 ar gyfer eiddo wedi'i feddiannu, sydd â gwerth ardrethol sy'n llai na £12,000.   

Rhyddhad caledi

Gallai ardrethi gael eu gostwng os gellir dangos y byddai trethdalwr yn dioddef caledi ac y byddai'r gymuned yn elwa o ostwng yr ardrethi.

Anfonwch gais ysgrifenedig i'r cyngor, gyda thystiolaeth ategol.

Sylwch, ni ellir ystyried achos sy'n dibynnu ar ystyriaethau ariannol y trethdalwr yn unig - mae lles y gymuned yn berthnasol hefyd.

Lawrlwythwch Trethi lleol: polisi ar ryddhad gorfodol a rhyddhad yn ôl disgresiwn (pdf)

Cysylltu

E-bost: nndr@newport.gov.uk neu ffôn (01633) 851589