Uwchgynhadledd Dinas Casnewydd

WELSH Newport City Summit Logo

Dydd Iau 18 Ionawr 2018

Bydd pumed uwchgynhadledd busnes dinas Casnewydd yn digwydd ar ddydd Iau 18 Ionawr 2018, 9.00am – 12.30pm, yn Swît Augusta, Y Porthdy Golff, Gwesty’r Celtic Manor, Casnewydd.

Mae uwchgynhadledd Dinas Casnewydd yn rhoi cyfle i fusnesau a rhanddeiliaid allweddol gael y newyddion diweddaraf ar brojectau a datblygiadau yng Nghasnewydd.

Bydd y digwyddiad hwn yn tynnu sylw at sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd i adeiladu Casnewydd well ar gyfer y dyfodol a chaiff nifer o syniadau cyffrous eu cyhoeddi.

Daeth llawer iawn o bobl i’r uwchgynadleddau blaenorol a chrëwyd ymagwedd hynod gadarnhaol a llawer o optimistiaeth yn y ddinas.

Mae'r digwyddiad am ddim ond dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael, ar sail y cyntaf i'r felin.

Thank you for your support, all places at the Summit have been reserved and registration has now closed.

If you would like to be added to the waiting list please email marketing.communications@newport.gov.uk

Previous summits

Newport's fourth city summit was held on 28 November 2016 at the University of South Wales Newport City Campus with speakers including Cllr Deborah Wilcox, Leader of Newport City Council, Julie Lydon, Vice Chancellor of University of South Wales, Philip Blond, Respublica, Will Godfrey, Chief Executive, Newport City Council and Ian Edwards, Celtic Manor Resort.                          

Newport's third city summit took place on Tuesday 2 February 2016 and was well attended by local businesses, creating a wave of enthusiasm for the future of the city.                                     

Watch a short summary of what businesses had to say about the event.

Hear in greater detail the key messages from the speakers at Newport's third City Summit.