Uwchgynhadledd Dinas Casnewydd

WELSH Newport City Summit Logo

Dydd Llun 28 Tachwedd 2016

Bydd pedwaredd uwchgynhadledd fusnes dinas Casnewydd ar ddydd Llun 28 Tachwedd 2016, 9am - 12.30pm, yng Nghampws Dinas Casnewydd Prifysgol De Cymru. 

Mae’r uwchgynhadledd yn rhoi cyfle i fusnesau a rhanddeiliaid allweddol gael y newyddion diweddaraf ar brojectau a datblygiadau yng Nghasnewydd. 

Bydd y digwyddiad hwn yn tynnu sylw at sut rydym yn gweithio gyda’n gilydd i adeiladu Casnewydd well ar gyfer y dyfodol a chaiff nifer o syniadau cyffrous eu cyhoeddi.

Mae'r digwyddiad am ddim, ond dim ond hyn a hyn o leoedd a gaiff eu rhoi ar sail y cyntaf i'r felin.

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw dydd Mercher 23 Tachwedd 2016. 

Agenda

9am: Cyrraedd/Te a Choffi

9.30am: Croeso a Chyflwyniadau –Y Cyng Deborah Wilcox, Arweinydd, CDC

Croeso -Julie Lydon, Dirprwy Gadeirydd, Prifysgol De Cymru

9.40am: Casnewydd y Dyfodol

Y Cyng Deborah Wilcox, Arweinydd CDC

Philip Blond, Respublica

Will Godfrey, Prif Weithredwr CDC

10.25am: Rydyn ni’n Cefnogi Casnewydd

Kevin Ward, ymgynhorydd y wasg/cyn-olygydd Argus de Cymru

Stephen Fear, Fear Group                

Ian Edwards, Celtic Manor Resort

11.10am: Te a choffi

11.30am: Labordy Proffesiynol

Simon Powell, Eysys                              

Huw Williams, Prifysgol De Cymru

12pm: Sesiwn cwestiynau/trafodaeth  

12.25pm: Casgliad/diolch –Y Cyng Deborah Wilcox, Arweinydd

12.30pm: Rhwydweithio – gyda chinio ysgafn  

Bydd taith fer o’r Brifysgol ar gael 

Cynhaliwyd trydedd uwchgynhadledd Casnewydd ddydd Mawrth 2 Chwefror 2016. Aeth llawer o fusnesau lleol iddi gan ddangos brwdfrydedd dros ddyfodol y ddinas.  

Gwyliwch grynodeb byr o'r hyn yr oedd gan fusnesau i’w ddweud am y digwyddiad. 

Clywch mewn mwy o fanylder y negeseuon allweddol gan y siaradwyr yn nhrydedd Uwchgynhadledd Dinas Casnewydd.