Digwyddiadau busnes

Uwchgynhadledd Dinas Casnewydd, 18 Ionawr 2018

Business Wales - Digwyddiadau tramor

Awst 2017 - Mawrth 2018

Mae’r marchnadoedd a’r arddangosfeydd yn ein rhaglen wedi cael eu dewis i adlewyrchu’r datblygiadau rhyngwladol sy’n cynnig cyfleoedd go iawn i Fusnesau Cymru ar hyn o bryd.

Y Rhaglen Fenter

Mae'r sesiynau hyn yn y Llofft Busnes, Marchnad Casnewydd, ar gyfer pobl rhwng 18 a 30. Bydd ganddynt syniad busnes, y byddant am gael help i'w archwilio, a byddant yn ddiwaith neu'n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos. 

Mae'r cwrs pedwar diwrnod yn ymdrin â hanfodion busnes ac yn caniatáu i bobl ifanc brofi eu syniadau busnes.  

Ffoniwch 02920 431 500 i gadw lle mewn sesiwn wybodaeth neu cyflwynwch gais ar-lein  

Clwb Rhwydweithio Busnes 'Dragons of Newport'

Bydd bore Mercher, 7.00 a.m. yn The Ridgeway Bar & Kitchen, Casnewydd

Mae mynediad trwy wahoddiad yn unig. Ffoniwch Dan Smith ar 07889 178 995 i gael rhagor o fanylion neu ewch i wefan Clwb Rhwydweithio Busnes Casnewydd.

Clwb Busnes Action Business Club

Mae'n cyfarfod bob bore Iau, 7.00 a.m. yn The Ridgeway, Newport 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Action Business Club.