Digwyddiadau busnes

 

Brecwast Rhwydwaith Busnes M4

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 11 Medi 2018

 

Siaradwr: Eluned Morgan AM

 

Lleoliad: Augusta Suite, Golf Club House, Celtic Manor

 

Amser: 7:30am – coffi gyda brecwast i ddilyn 

 

Brecwast Rhwydwaith Busnes M4

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 13 Tachwedd 2018

 

Siaradwr: Eve Pollard

 

Lleoliad: Augusta Suite, Golf Club House, Celtic Manor

 

Amser: 7:30am – coffi gyda brecwast i ddilyn 

 

Gweithdai Busnes Cymru

 

Gweithdai am ddim - amrywiol bynciau, lleoliadau a dyddiadau ar gael

 

Cyflymu Cymru i Fusnesau

 

Gweithdai am ddim - amrywiol bynciau, lleoliadau a dyddiadau ar gael

 

Gweminarau CThEM

 

Gwybodaeth ar gael i fusnesau ac unigolion trwy gyfrwng gweminarau am ddim.

 

Busnes Cymru – Digwyddiadau Tramor

 

Gorffennaf 2018 - Mawrth 2019

 

Dewiswyd y marchnadoedd a'r arddangosfeydd yn rhaglen Busnes Cymru i adlewyrchu datblygiadau rhyngwladol cyfredol sy'n cynnig cyfleoedd gwirioneddol i fusnesau yng Nghymru.

 

Y Rhaglen Fenter

 

Sesiynau yn y Llofft Busnes, Marchnad Casnewydd, ar gyfer pobl 18 - 30 oed sydd â syniad busnes y maent eisiau help i archwilio iddo ac sy’n ddi-waith neu'n gweithio am lai na 16 awr yr wythnos. 

 

Ffoniwch 02920 431 500 i archebu neu Cyflwynwch gais ar-lein 

 

Clwb Rhwydweithio Busnes ‘Dragons of Newport’

 

Bob Dydd Mercher am 7am yn The Ridgeway Bar & Kitchen yng Nghasnewydd.

 

Mynediad trwy wahoddiad yn unig, ffoniwch Dan Smith ar 07889 178 995 am fwy o fanylion neu ewch i’r wefan

 

Clwb Busnes Action

 

Cyfarfod bob Ddydd Iau, 7am yn The Ridgeway, Newport 

 

Am fwy o wybodaeth ’ewch i'r wefan