Gwasanaethau’r Cyngor

Gwasanaethau sy'n dechrau gyda C

Cadi bwyd Cadw Nwyddau Ffug o Gasnewydd Cadwraeth Caerleon Caffael Canlyniadau'r etholiad Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Canolfan Groeso Canolfan hamdden newydd a champws Coleg Gwent Canolfan y Pedwar Loc ar Ddeg Canolfannau ailgylchu Canolfannau cymunedol Cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio Casgliad y Siartwyr Casgliadau biniau a fethwyd Casgliadau gwastraff cartref swmpus Cefn gwlad a Pharciau Ceiswyr lloches Celf Gyhoeddus Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn Cerbydau wedi'u gadael Cerdd Gwent Cerdded Ceubyllau a thanciau septig City Deal Civil Partnership Claddedigaethau Cludiant i'r ysgol Clybiau brecwast Clybiau gwaith Ardal Agored Coed a llygredd Coelcerthi Cofrestru etholiadol;Canlyniadau etholiadau Cofrestru genedigaeth Cofrestru i bleidleisio Cofrestru marw-enedigaeth Cofrestru marwolaeth Cofrestryddion Coronafeirws (COVID-19) COVID-19 Support for the homeless COVID-19: Cymorth i Fusnesau Casnewydd Craffu Credyd Cynhwysol Cronfa Eglwysi Cymru Cŵn Strae Cwynion am fwyd Cwyno a chanmol Cydraddoldebau a'r Gymraeg Cyfamod cymunedol Cyfieithu; cyfieithu ar y pryd; GEMS Cyfleoedd dydd Brynglas Cyllid Cyllideb 2021-2022 Cymorth codi bin Cymorth i lywodraethwyr Cymorth sy'n ymwneud â thai Cynelau cŵn Cyngor ar Ddyled a Materion Ariannol Cyngor i fusnesau Cynllun Datblygu Lleol Cynllun Datblygu Lleol Newydd Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Cynllun Rhentu Preifat Llywodraeth Cymru Cynlluniau a chlybiau chwarae Cynlluniau a pholisïau corfforaethol Cynllunio Cynllunio mewn argyfwng Cysylltwyr Cymunedol Gwenwyn bwyd;Clefyd trosglwyddadwy