Gefeillio

Mae gan Gasnewydd dri chyswllt gefeillio rhyngwladol, sef Heidenheim yn yr Almaen, Kutaisi yn Georgia a Thalaith Guangxi yn Tsieina.

Heidenheim

Sefydlwyd y cyswllt gyda Heidenheim yn 1980 ac mae wedi ffynnu gyda chyswllt rheolaidd rhwng y ddwy ardal.

Mae cyfnewid dinesig yn parhau ar gyfer digwyddiadau mawr, gan gynnwys ymweliad y Frenhines Elisabeth â Chasnewydd yn 2002, yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2004 a Chwpan Ryder yn 2010.

Ceir cyfnewidiadau rhwng y Côr Ffilharmonig Casnewydd a Heidenheim Oratorienchor ac yn 2013 dathlodd y corau 23 mlynedd o gyfeillgarwch.

Sefydlwyd cyswllt newydd rhwng Ysgol Gyfun Caerllion ac Ysgol Gymnasium Schiller yn Heidenheim yn 2011 sy'n profi’n fuddiol i fyfyrwyr o'r ddwy ardal.

Talaith Guangxi

Mae Casnewydd wedi gefeillio â Thalaith Guangxi yn Tsieina ers 1996 er mwyn hyrwyddo cydweithrediad cyfeillgar rhwng Prydain a Tsieina ac i gefnogi ac annog cyfnewid i gryfhau cyd-ddealltwriaeth a chyfeillgarwch.

Cytunwyd i annog cyfnewid mewn diwydiant, amaethyddiaeth, twristiaeth, masnach, gwyddoniaeth, technoleg, diwylliant ac addysg i ysgogi datblygiad a ffyniant yn y ddwy ardal.

Ymwelodd Casnewydd diwethaf â Tsieina yn 1999, ac ymwelodd y Tseiniaid ddiwethaf â Chasnewydd yn 2004 ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol ar dir Ty Tredegar.

I gael mwy o wybodaeth am gysylltiadau gyda Heidenheim a Guangxi, cysylltwch Cyngor Dinas Casnewydd 

Kutaisi

Mae'r trefniant gefeillio rhwng Casnewydd a Kutaisi, Georgia yn dyddio o 1989. Kutaisi yw'r ail ddinas yn Georgia, mewn lleoliad prydferth rhwng mynyddoedd y Cawcasws a'r Môr Du.

Sefydlwyd Cymdeithas Gefeillio Casnewydd - Kutaisi i hyrwyddo cyfeillgarwch rhyngwladol ac i gryfhau'r cysylltiadau rhwng y ddwy gymuned.

Maent yn cyfarfod yn ffurfiol bob dau fis, fel arfer yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd, gyda digwyddiadau anffurfiol eraill trwy gydol y flwyddyn.

Mae'r gymdeithas yn gymysgedd o bobl sydd â diddordeb mewn diwylliant Georgaidd, amryw o grwpiau a sefydliadau proffesiynol a chynrychiolwyr o Gyngor Dinas Casnewydd sy'n cefnogi'r sefydliad.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Cymdeithas Casnewydd - Kutaisi