Project mosäig i'r swffragetiaid

Mosaic workshop_Feb 2019

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi gwneud cais llwyddiannus am arian o Gronfa Dreftadaeth i anrhydeddu mudiad y swffragetiaid a chynyddu ymwybyddiaeth o ganmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918.

Roedd y ddeddf yn galluogi pob dyn a rhai menywod dros 30 oed i bleidleisio, gan baratoi’r ffordd i roi’r bleidlais i bawb ym 1928 pan oedd pob menyw dros 21 oed yn gallu ar yr un telerau â dynion.   

Nod y project yw creu chwe mosäig ar wal St Paul’s Walk fel ffordd weledol o gofio am fudiad y swffragetiaid a grymuso menywod. 

Bydd y mosaigau yn creu man o ddiddordeb i bobl leol ac ymwelwyr â Chasnewydd. 

Bydd artist lleol yn gweithio gyda disgyblion ysgolion cynradd a grwpiau cymunedol i fraslunio, dylunio a chreu’r mosaigau. 

Bydd plac sy’n defnyddio technoleg ddigidol yn rhoi cyfle i ymwelwyr ddarganfod mwy am y dreftadaeth, gan eu galluogi i’w harchwilio a’i deall yn well. 

Mosaig Hanes Menywod Casnewydd (pdf)

Sut gallwch chi helpu

Os oes gennych straeon neu ffotograffau yr ydych yn fodlon eu rhannu am swffragetiaid neu fenywod o Gasnewydd a oedd yn ddylanwadol yn y gorffennol a allai gynorthwyo’r project, e-bostiwch St Paul's Walk mosaic project manager.  

  WELSH Heritage Fund logo Feb 2019Stephanie Roberts Art logo_WW1 mosaic_August2018