Snapshots

Fel rhan o'r dathliadau i nodi Blwyddyn y Mileniwm, trefnodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd ddigwyddiad arbennig i gofnodi munud mewn amser mewn blwyddyn arbennig.

Ar 30 Mehefin, 2000, diwrnod canol blwyddyn y mileniwm, aeth llu o ffotograffwyr proffesiynol ac amatur ar hyd strydoedd Casnewydd i gofnodi 24 awr ym mywyd y dref.

Ar yr un pryd roedd tîm o awduron proffesiynol yn arwain gweithdai gyda grwpiau o bobl ifanc ar draws y dref yn eu hysbrydoli i ddefnyddio barddoniaeth i gofnodi eu teimladau a'u profiadau ar y diwrnod. 

Snapshots of Newport 2000