Cymunedau yn Gyntaf

Rhaglen Llywodraeth Cymru i wella amodau byw a rhagolygon pobl yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yw Cymunedau yn Gyntaf. 

Dyma'r cymunedau hyn yng Nghasnewydd:

  • Alway
  • Betws
  • Gaer
  • Maes-glas
  • Malpas
  • Ringland
  • Somerton
  • Stow Hill
  • Parc Tredegar
  • Y bartneriaeth pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig

Ewch i wefan Cymunedau yn Gyntaf Casnewydd