Casnewydd yn ei Blodau

Newport-in-bloom--pandas

Menter gymunedol yw Casnewydd yn ei Blodau i annog pobl Casnewydd i ddatblygu gerddi er pleser.

Caiff sgiliau gardd eu hannog yng nghystadleuaeth flynyddol Casnewydd yn ei Blodau gyda dosbarthiadau arbennig ar gyfer ysgolion, preswylwyr, eiddo masnachol, tafarndai a gwestai, gerddi plwyf neu eglwys a mynwentydd, tai preswyl, cartrefi nyrsio ac adeiladau iechyd a gerddi bywyd gwyllt - ysgol a phreswyl. 

Cymru yn ei Blodau

Mae Casnewydd wedi ennill cystadleuaeth Cymru yn ei Blodau (Categori Dinas) 5 gwaith.