Cwmwl Cymuned Casnewydd

Newport Community Cloud_logo

Wi-Fi am ddim ar draws Casnewydd

Mae Wi-Fi ar gael yn rhad ac am ddim mewn lleoliadau ar draws Casnewydd, gan gynnwys llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol a chanolfannau dysgu, Theatr Glan yr Afon, Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd a chanolfannau hamdden eraill, Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd, neuadd y dref Caerllion, marchnad Casnewydd, canolfan gamlas Fourteen Locks, Llys Malpas, Tŷ Beechwood, Pafiliwn Parc Belle Vue a sawl lleoliad arall - chwiliwch am y logo!

Lawrlwythwch daflen Cwmwl Cymuned Casnewydd (pdf)

Defnyddio Cwmwl Cymuned Casnewydd

  • gwnewch yn siwr bod Wi-Fi wedi'i droi ymlaen ar eich ffôn neu ddyfais
  • ewch drwy'r opsiynau hyd nes dewch chi o hyd i Gwmwl Cymuned Casnewydd a chlicio i fynd i'r porthol
  • mewngofnodwch drwy Facebook, Twitter, Google Mail neu llenwch y ffurflen - unwaith yn unig fydd rhaid i chi wneud hyn ym mhob lleoliad rydych chi'n ei ddefnyddio, cyn belled ag eich bod chi'n defnyddio'r un ddyfais
  • byddwch yn gweld ail borthol, sy'n golygu'ch bod chi'n defnyddio Wi-Fi am ddim Cwmwl Cymuned Casnewydd, a gallwch ddechrau pori'r we