Panel Dinasyddion

Involve Newport

Mae Cynnwys Casnewydd yn banel cynrychioliadol o drigolion Casnewydd sydd wedi cytuno i gymryd rhan yn ymgynghoriadau Casnewydd Yn Un a chynrychioli barn a safbwyntiau pobl y ddinas.

Sefydlwyd y panel yn wreiddiol gan Gyngor Dinas Casnewydd yn 2002 a chaiff ei ddefnyddio ar y cyd erbyn hyn, gyda phartneriaid y cyngor, trwy Fwrdd Gwasanaethau Lleol Casnewydd Yn Un.

Mae panel Cynnwys Casnewydd yn cynnwys tua 1000 o aelodau sy'n gynrychiolaidd yn ystadegol o boblogaeth Casnewydd, o ran rhywedd, ethnigrwydd, iaith, oedran a ward gartref.

Yn achlysurol, caiff y panel ei adfywio i roi cyfle i bobl newydd ymuno.

Cynnwys Casnewydd yw un o'r ffyrdd gorau o ymgynghori â'r gymuned leol ar faterion a gwasanaethau lleol.

Mae rhagor o wybodaeth am Banel Dinasyddion Cynnwys Casnewydd ar gael ar wefan Casnewydd Yn Un