Cookies Cookies are small files stored in your browser and are used by most websites to personalise your visit. Follow the link to find out how
Newport City Council uses cookies.

Click the continue button for us to remember your decision.

 
 1. A-Z of Services
 2. a
 3. b
 4. c
 5. d
 6. e
 7. f
 8. g
 9. h
 10. i
 11. j
 12. k
 13. l
 14. m
 15. n
 16. o
 17. p
 18. q
 19. r
 20. s
 21. t
 22. u
 23. v
 24. w
 25. x
 26. y
 27. z

Arddangosfa / Exhibition: Tir Cysegredig / Hallowed Land

Hallowed land

Tir Cysegredig - yn dilyn ôl troed seintiau a phererinion Casnewydd

Wedi'i churadu gan artistiaid tecstilau 'Lefel V'

Roedd yna adeg pan roedd seintiau'n cerdded i fyny'r bryniau ac ar hyd y gwastadeddau a fyddai ryw ddiwrnod yn dod yn rhan o Ddinas Casnewydd. Gallwch weld eu holion ar yr arwyddion ffordd - St Gwynllyw, St Sulien, St Cadog - enwau sydd wedi hen golli eu straeon.

Roedd adeg hefyd pan roedd pobl yn dal i gredu mewn seintiau a gwyrthiau. Gyda'u ffydd ac esgidiau cryfion, byddent yn mynd ar bererindod o Abaty Llantarnam ar gyrion Casnewydd, gan deithio i'r tiroedd gwyllt i chwilio am gysegrau a ffynhonnau sanctaidd.

Nod yr arddangosfa hon yw dweud rhai o straeon y seintiau a'r pererinion, a'r dirwedd y gwnaethon nhw deithio arni. Tir cysegredig yr ydym ni'n cerdded arno.

Hallowed Land - in the footsteps of Newport's saints and pilgrims

Curated by 'Level V' textile artists

There once was a time when saints walked the hills and levels that would become the City of Newport. Their traces can be seen on road signs - St Woolos, St Julian, St Cadoc - names that have lost their stories.

There was also an age when people still believed in saints and miracles. With their faith and a stout pair of boots they would set out on pilgrimages from Llantarnam Abbey on the outskirts of Newport, journeying into the wild lands in search of shrines and holy wells.

This exhibition aims to tell some of the stories of these saints and pilgrims, and the landscape they travelled. A hallowed land that we ourselves walk today.

Location : Newport Museum & Art Gallery
Price : FREE

Dates & Times :

Contact : Oliver Blackmore
tel : 01633 656656
e-mail : museum@newport.gov.uk

More Information :
More information at http://www.newport.gov.uk/

Subscribe to the what's on rss feed.